Supflow Breda logo

Algemene voorwaarden Flow Breda

Algemene voorwaarden Flow Breda


Flow Breda, geregistreerd bij KVK onder nummer 90111540.

Watersport Verhuur. 


*Deelnemen aan/huren van onze watersportfaciliteiten is volledig voor eigen risico.


*Flow Breda is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel, materiële schade of anderszins. Dit geldt ook voor schade die toegebracht wordt aan derden.


*Flow Breda zorgt ervoor dat het verstrekte materiaal in goede staat verkeert.


*Deelnemer zal nooit het gehuurde materiaal onbeheerd achterlaten.


*Deelnemer verklaart het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te brengen zoals het verkregen is.


*In het geval van schade door roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van onze instructies, zullen wij de deelnemer volledig aansprakelijk stellen.


*Bij diefstal, verlies of schade is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten.

Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.


*Indien Flow Breda door aantoonbare opzet of grove schuld in gebreke blijft, geldt de wettelijke aansprakelijkheid en blijft de schadevergoeding beperkt tot ten hoogste de duur van de betreffende reservering.


*Flow Breda is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of beschadigen van door deelnemer meegenomen eigendommen.


*Alcohol en drugs zijn verboden. 


*Flow Breda behoudt zich het recht om deelnemers die onder invloed zijn en daardoor zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen, te weigeren.


*Deelnemer geeft aan in goede gezondheid te zijn, een zwemdiploma te hebben en te beschikken over een goede zwemvaardigheid.


*Deelnemer zal de fatsoensnormen welke gelden op en rond het water respecteren en naleven. Geen overlast veroorzaken aan omwonenden en andere watersportgebruikers.


*Onder de 16 jaar verhuren wij alleen onder begeleiding van een volwassene.


*De verantwoording van verhuur aan minderjarigen ligt te allen tijde bij ouders of verzorgers/begeleiders.


* Deelnemer of hoofdboeker van een groepsarrangement dient bij afname een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Wij behouden ons het recht om hier een foto van te maken en direct na inlevering van de gehuurde materialen weer te verwijderen.


*Reserveringen en betalingen gaan via ons boekingssysteem. Voor groepsboekingen en speciale arrangementen op maat, sturen wij een factuur. 


*Na reservering krijgt u van ons een bevestiging en vanaf dat moment geldt ons wijzigings en annuleringsbeleid :


Op basis van beschikbaarheid is het mogelijk om tot 48 uur van tevoren kosteloos te wijzigen of te annuleren. Vervolgens zullen wij tot 3 uur voor aanvang 25% en daarna tot 1 uur van tevoren 50% rekenen. Bij annulering binnen een uur voor reservering moeten wij helaas 100% in rekening brengen.


*Wij geven geen geld terug maar kijken samen naar een nieuwe datum of een gepaste oplossing. Dit geldt ook als er minder deelnemers voor een gereserveerde groepsboeking komen.


*Bij reservering via ons boekingssysteem gaat deelnemer akkoord met onze algemene voorwaarden en tekent op onze locatie een vrijwaringsformulier. 


* Bij groepsboekingen aanvaardt de hoofdboeker de algemene voorwaarden voor alle gereserveerde personen en is aansprakelijk voor de geboekte activiteit.


* De hoofdboeker van een groepsarrangement tekent het vrijwaringsformulier namens alle deelnemers.


*Wijzigingen of annuleringen kan telefonisch (+31630023929) of per e-mail flowbreda@gmail.com


Indien er binnen 48 uur gewijzigd of geannuleerd wordt is dit alleen telefonisch

mogelijk.


*Indien het vanwege weersomstandigheden niet verantwoord is om het water op te gaan, zal Flow Breda hier een beslissing in nemen en samen kijken naar de mogelijkheden om de reservering te wijzigen of te annuleren. Uiteraard staat veiligheid voorop!


* Bij slecht weer wordt bedoeld harde regen, sterke wind ( windkracht 5 of hoger) onweer en temperaturen onder de 10 graden.


* In geval van nood of calamiteiten neem u gelijk telefonisch contact op (+31630023929)


* Deelnemer is zich bewust van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Flow Breda, zoals naam, leeftijd, adres en e-mailadres. Door ondertekening van de voorwaarden geeft huurder toestemming deze gegevens te verwerken voor het verstrekken van informatie, het opstellen en versturen van facturen, het beantwoorden van gestelde vragen en ook om de dienstverlening te verbeteren.


*Flow Breda behoudt zich het recht om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te mogen plaatsen op de website en/of hun Social Media accounts.